Disain

Disain loob kultuuri.
       Kultuurid vormivad väärtusi.
              Väärtused määravad tuleviku.

Kvaliteet

Kvaliteet ei sünni kunagi juhuse läbi. See on intelligentsete ja läbimõeldud lahenduste tulem.

Keskkond

Vähendada ökoloogilist jalajälge
Vastavus määrustele
– Säästev loodusvarade kasutamine